Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied; Kruisdijk 2 Vorden’, Bronckhorst

DeVordengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied; Kruisdijk 2 Vorden’, Bronckhorst.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied; Kruisdijk 2 Vorden’ en de daarop betrekking hebbende stukken liggen 7 februari t/m 20 maart 2013 voor een ieder ter inzage. Het plan heeft betrekking op het omzetten van de bestemming wonen naar maatschappelijk ten behoeve van 8 intramurale zorgappartementen aan de Kruisdijk 2 te Vorden. U kunt het plan op de volgende manieren inzien: • digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00996-ON01. Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijkeplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00996-/NL.IMRO.1876.BP00996-ON01 • op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt het plan en de technische bestanden ook digitaal benaderen via www.bronckhorst.nl → actueel → bekendmakingen. Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij de gemeenteraad.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deVordengids.nl op 05-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Vorden, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deVordengids.nl
Redactie deVordengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen vorden
  2. stcrt-2013-2598

Gerelateerde berichten