Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied; Hengelo/Vorden Wet BAG’, Bronckhorst

DeVordengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied; Hengelo/Vorden Wet BAG’, Bronckhorst.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Op 28 juni 2012 heeft gedurende 6 weken het ontwerp van het bestemmingsplan Buitengebied; Hengelo/Vorden Wet BAG ter visie gelegen. Op grond van de daarop ingebrachte zienswijzen is gebleken dat de BAG-inventarisatie van dubbelbewoonde woningen welke is vertaald in dit ontwerp, niet compleet was. Dit ontwerp is zodoende op 2 oktober 2012 ingetrokken. Daarna is de BAG-inventarisatie opnieuw uitgevoerd en vertaald in een tweede ontwerp. Dit tweede ontwerp van het bestemmingsplan Buitengebied; Hengelo/Vorden Wet BAG en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 13 juni t/m 24 juli 2013 voor een ieder ter inzage. Het plan betreft een herziening van het Bestemmingsplan Buitengebied; Hengelo/Vorden 2005 en regelt dat het aantal woningen in dit plangebied 1 op 1 loopt met de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG). Het plan legt voor gebouwen met daarin meer dan één wooneenheid een inhoudsmaat vast voor al die wooneenheden gezamelijk en staat per toegestane wooneenheid 100 m2 aan bijgebouwen toe. Het plan kent een bevoegdheid om het aantal woningen te wijzigen en schrapt de mogelijkheid tot het splitsen van woningen. U kunt het plan op de volgende manieren inzien: • via www.bronckhorst.nl → actueel→ bekendmakingen • op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij de gemeenteraad.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deVordengids.nl op 05-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Vorden, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deVordengids.nl
Redactie deVordengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen vorden
  2. stcrt-2013-15567

Gerelateerde berichten