Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied; Rietgerweg 1 en 1a Vorden’, Bronckhorst

DeVordengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied; Rietgerweg 1 en 1a Vorden’, Bronckhorst.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Bronckhorst hebben op 1 mei 2013 het wijzigingsplan ‘Buitengebied; Rietgerweg 1 en 1a Vorden’ vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp. Het plan heeft betrekking op het omzetten van een bestemming ‘niet-agrarisch bedrijf’ (loonwerkbedrijf) naar een woonbestemming. Het wijzigingsplan ligt van 16 mei t/m 26 juni 2013 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie. Bent u op genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl → actueel → bekendmakingen. Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht, kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE 's-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is verstreken. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deVordengids.nl op 05-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Vorden, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deVordengids.nl
Redactie deVordengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen vorden
  2. stcrt-2013-12557

Gerelateerde berichten