Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie Bekmansdijk Vorden (gemeente Bronckhorst).

DeVordengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie Bekmansdijk Vorden (gemeente Bronckhorst)..

Meer informatie over deze bekendmaking:

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben een aanvraag ontvangen voor een ontheffing voor verlenging van de termijn van uitvoering van de herplantplicht op grond van de Wet natuurbescherming ten behoeve van het uitvoeren van de herplantplicht middels natuurlijke verjonging. Met de natuurlijke verjonging wordt binnen een termijn van 6 jaar voldaan aan de herplantplicht voor een bosperceel aan de Bekmansdijk te Vorden. Het voornemen is om de ontheffing te verlenen. Mogelijkheid van inzienHet besluit en bijbehorende stukken zijn gedurende zes weken na de publicatiedatum in te zien. Op verzoek sturen wij u kopieën van de stukken toe. Neem hiervoor contact op met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99.U kunt de stukken ook op afspraak inzien in het Provinciehuis. Ook hiervoor neemt u contact op met het Provincieloket. In alle gevallen vermeldt u het zaaknummer 2023-009492.BeroepBelanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn beroep instellen tegen het besluit. Vermeld hierbij het zaaknummer 2023-009492. Onderaan het besluit leest u hier meer over.Wilt u meer weten?Bel het Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99.

 

Onderwerp: Natuur en milieu | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/prb/2024.

Dit artikel verscheen op deVordengids.nl op 12-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Vorden, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deVordengids.nl
Redactie deVordengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Vorden
  2. prb-2024-8538

Gerelateerde berichten